HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Agency
1-2 սենյակ, 43քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի KOD 325
$31,000
Agency
1-2 սենյակ, 31քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Կարապետ Ուլնեցի KOD 318
$21,000
Agency
1-2 սենյակ, 31քմ, 4 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի KOD 267
$20,000
Agency
1 սենյակ, 30քմ, 4 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի KOD 324
$19,500
Agency
1-2 սենյակ, 40քմ, 4 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի KOD 328
$36,000
Agency
2 սենյակ, 56քմ, 5 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց KOD 389
$58,000
Agency
1-4 սենյակ, 105քմ, 5 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի KOD 34
$61,000
Agency
2-4 սենյակ, 105քմ, 5 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Պարույր Սեւակի KOD 38
$70,000
Agency
4 սենյակ, 98քմ, 16 / 9 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Նորաշխարհյան KOD 65
$51,000
Agency
4 սենյակ, 110քմ, 9 / 8 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Պարույր Սեւակի KOD 56
$100,000
Agency
4 սենյակ, 115քմ, 9 / 8 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի KOD 14
$61,000
Agency
2 սենյակ, 50քմ, 4 / 1 հ. Քանաքեռ ՀԷԿ, KOD 391
$32,000
Agency
1-2 սենյակ, 36քմ, 4 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռայնիս KOD 319
$22,000
Agency
3 սենյակ, 80քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի KOD 626
$45,000
Agency
3 սենյակ, 78քմ, 9 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի KOD 635
$44,000
Agency
3 սենյակ, 76քմ, 9 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Գոգոլի KOD 637
$56,000
Agency
2 սենյակ, 52քմ, 5 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի KOD 23
$16,000
Agency
1-2 սենյակ, 35քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Կարապետ Ուլնեցի KOD 280
$28,000
Agency
3 սենյակ, 74քմ, 4 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի KOD 26
$34,000
Agency
3-4 սենյակ, 130քմ, 7 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի KOD 428
$120,000
Agency
Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն. 85քմ, 5 / 1 հ. (KOD 412)
$52,000
Agency
Քանաքեռ, Սարկավագի փող, 3 սեն, 90քմ, 9 / 8 հ. (KOD 275)
$59,000
Agency
Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 2 սեն, 58քմ, 5 / 5 հ. (KOD 47)
$40,000
Agency
3 սեն, 78քմ, 9 / 8 հ. Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 204)
$47,000
Agency
Զեյթուն, Դրոյի փողոց 3 սեն, 86քմ, 5 / 1 հ. (KOD 397)
$50,000
Agency
Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 1 սեն, 54քմ, 9 / 9 հ. (KOD 42)
$30,000
Agency
Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 1 սեն, 40քմ, 5 / 5 հ. (KOD 77)
$41,000
Agency
Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 2 սեն, 52քմ, 5 / 5 հ. (KOD 127)
$39,000
Agency
Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 1 սեն, 32քմ, 5 / 2 հ. (KOD 29)
$26,500
Agency
Քանաքեռ ՀԷԿ, 2 սեն, 43քմ, 9 / 2 հ. (KOD 63)
$25,000
Agency
4-5 սենյակ, 120քմ, 6 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի KOD 211
$120,000
Agency
1 սենյակ, 56քմ, 6 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի KOD 67
$45,000
Agency
3 սենյակ, 93քմ, 13 / 10 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի KOD 106
$56,000
Agency
Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 2 սեն, 74քմ, 13 / 3 հ. (KOD 89)
$48,000
Agency
Զեյթուն, Պ. Սեւակի փողոց, 7 սեն, 155քմ, 6 / 5-6 հ, (KOD 89)
$99,000
Agency
Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն, 95քմ, 13 / 4 հ. (KOD 210)
$51,000
Agency
2 սենյակ, 66քմ, 9 / 9 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի KOD 227
$33,000
Agency
Քանաքեռ, Սարկավագի փողոցի, 3 սեն, 84քմ, 9 / 1 հ. (KOD 235)
$38,000
Agency
3 սենյակ, 80քմ, 9 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Հասրաթյանը KOD 50
$37,000
Agency
3 սենյակ, 97քմ, 7 / 6 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի KOD 271
$62,000
Agency
Քանաքեռ, Թբիլիսյան խճուղի, 2 սեն, 60քմ, 7 / 4 հ. (KOD 73)
$48,000
Agency
3 սեն, 81քմ, 4 / 4 հ. Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, (KOD 177)
$38,000
Agency
1 սենյակ, 32քմ, 5 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Գոգոլի KOD 152
$21,000
Agency
2-3 սեն, 62քմ, 4 / 1 հ. Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի փողոց, (KOD 260)
$29,000
Agency
2-3 սեն, 64քմ, 5 / 5 հ. Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, (KOD 118)
$45,000
Agency
1 սենյակ, 32քմ, 5 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Գոգոլի KOD 235
$23,000
Agency
1 սենյակ, 31քմ, 4 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի KOD 236
$25,000
Agency
1-2 սեն, 45քմ, 9 / 8 հ. Քանաքեռ, Սարկավագի փողոցի, (KOD 240)
$25,000
© 2005-2018 List.am