HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Բանգլադեշ, , Րաֆֆու փ, 1-2 սենյակ, 54 քմ, 14 / 9 հարկ, / կոդ 103 /
$29,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 1-2 սենյակ, 52 քմ, 9 / 7 հարկ; / կոդ 113 /
$28,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 1-2 սենյակ, 45 քմ, 9 / 8 հարկ; / կոդ 2 /
$25,000
Agency
Բանգլադեշ, Օհանովի փ, 1-2 սենյակ, 48 քմ, 9 / 8 հարկ; / կոդ 117 /
$28,000
Agency
Արարատյան առաջին զանգված. 3սենյակ, 5 / 3 հարկ, 78քմ. / կոդ 428 /
$35,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի թ, 1-2 սենյակ, 50 քմ, 14 / 11 հարկ; / կոդ 4 /
$30,000
Agency
Արարատյան առաջին զանգված, 2 սենյակ, 60 քմ, 5 / 5 հարկ; / կոդ 170 /
$32,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 1-2 սենյակ, 50 քմ, 14 / 11հարկ; / կոդ 4 /
$30,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 4 սենյակ, 105 քմ, 14 / 7 հարկ, / կոդ 257 /
$67,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 3 սենյակ, 78 քմ, 9 / 7 հարկ, / կոդ 256 /
$39,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 3 սենյակ, 75 քմ, 9 / 1 հարկ, / կոդ 222 /
$36,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 1-2 սենյակ, Չեխական նախագիծ, 48 քմ, 5 / 3 հարկ, / կոդ 182 /
$32,500
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 4 սենյակ, 86 քմ, 9 / 3 հարկ, / կոդ 808 /
$41,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2 Իսակովի փ. 2-3 սենյակ 68քմ, 10 / 8 հարկ, / կոդ 60 /
$28,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 3 սենյակ, 75 քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 276 /
$37,000
Agency
Սեբաստիայի փողոց, 1-2 սենյակ, 44 քմ, / կոդ 170 /
$30,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 3 սենյակ, 75 քմ, 9 / 4 հարկ, / կոդ 75 /
$41,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 1-2 սենյակ, 46 քմ, 9 / 5 հարկ, / կոդ 141 /
$25,500
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 1 սենյակ, 39 քմ, 9 / 2բ հարկ, / կոդ 45 /
$24,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 1-2 սենյակ, 48 քմ, 9 / 1 հարկ, / կոդ 188 /
$31,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 1 սենյակ, 38 քմ, 9 / 7 հարկ, / կոդ 83 /
$22,500
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 2 սենյակ, 65 քմ, 14 / 14 հարկ, / կոդ 3 /
$30,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 1-2 սենյակ, 48 քմ, 9 / 4 հարկ, / կոդ 134 /
$30,000
Agency
Բանգլադեշ, Օհանովի փ, 2-3 սենայկ, 98 քմ, 9 / 1 հարկ, / կոդ 187 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 2 սենյակ, 55 քմ, 14 / 1 հարկ, / կոդ 196 /
$28,000
Agency
Բանգլադեշ, Օհանովի փ, 3 սենայկ, 80 քմ, 9 / 4 հարկ, / կոդ 177 /
$39,500
Agency
Բանգլադեշ, Րաֆֆու փ. 3 սենյակ, 90 քմ, 14 / 9 հարկ, / կոդ 244 /
$40,000
Agency
Սեբաստիայի փողոց, 3 սենյակ, 90 քմ, 9 / 6 հարկ, / կոդ 63 /
$45,000
Agency
Բանգլաեշ, Շերամի փ, 4 սենյակ, 86քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 445 /
$38,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2; 3 սենյակ, 75 քմ, 9 / 5 հարկ, / կոդ 237 /
$35,000
Agency
Բանգլադեշ, Իսակովի փ, 3 սենյակ, 72 քմ, 9 / 1 հարկ, / կոդ 139 /
$30,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2; 3 դարձրած 4 սենյակ, 78 քմ; 9 / 8 հարկ; / կոդ 184 /
$39,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ. 2-3 սենյակ, 68 քմ, 14 / 4 հարկ, / կոդ 224 /
$41,500
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 2-3 սենյակ, 68 քմ, 9 / 2 հարկ, / կոդ 152 /
$31,500
Agency
Բանգլադեշ, Րաֆֆու փ, 1 սենյակ, 45 քմ, 9 / 6 հարկ, / կոդ 129 /
$27,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 3 սենյակ, 73 քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 317 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 3 սենյակ, 74 քմ, 9 / 4 հարկ, / 236 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2, 3 սենյակ, 100 քմ, 9 / 7 հարկ; / կոդ 220 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ., 3 սենյակ, 75 քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 334 /
$34,000
Agency
Բանգլադեշ Անդրանիկի փ. 3 սենյակ, 72 քմ / կոդ 123 /
$38,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ. 3 սենյակ, 78քմ; / կոդ 347 /
$39,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 4 սենյակ, 81 քմ, 9 / 1 բարձր հարկ; / կոդ 750 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 4 սենյակ, 88քմ, 9 / 7 հարկ, / կոդ 214 /
$37,000
Agency
Բանգլադեշ, Րաֆֆու փ, 3 սենյակ, 14 / 2 հարկ, 95 քմ; / կոդ 19 /
$46,000
Agency
Բ-2թ. 3սենյակ. 9 / 5հարկ, 73քմ / կոդ56 /
$45,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 3 սենյակ, 14 / 11 հարկ, / կոդ 231 /
$37,000
Agency
Բանգլադեշ, Սվաճյան փ. եկեղեցու մոտ, 2 սենյակ, 64 քմ, 9 / 3 հարկ, / կոդ 183 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 2-3 սենյակ, 14 / 8 հարկ, 65 քմ; / կոդ 583 /
$37,500
Agency
© 2005-2018 List.am