HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 9 / 2 հ, 58 ք / մ, կոդ- 0995
$35,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, "Երևան Սիթի"-ի մոտ, 4 / 2 հ, 50 ք / մ, կոդ-0788
$30,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի վրա, Ստալինյան նախ, 5 / 5 հ, 96 ք / մ, կոդ-1078
$60,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 5 հ, 70 ք / մ, կոդ-0549
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, Կապ. Վեր, 14 / 10 հ 40 ք / մ, կոդ-1342
$41,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 4 / 4 հ, 75 ք / մ, կոդ-1031
$40,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, Կապ. Վեր., 4 / 4 հ, 48 ք / մ, կոդ-0481
$28,500
Agency
4 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Ավտոտնակով, 5 / 3 հ, 104 ք / մ, կոդ-0215
$65,000
Agency
2-3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի շրջակայք, Կապ. Վեր, 5 / 3 հ, 52 ք / մ, կոդ-0249
$27,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 4 / 3 հ, 45 ք / մ, կոդ- 0790
$33,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի վրա, Կապ. Վեր, 5 / 5 h, 50 ք / մ, կոդ-1220
$38,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 100 ք / մ, 4 / 2 հ, կոդ-094
$65,000
Agency
1-2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, ԵԴՍԿ նախ, 9 / 6 հ, 62 ք / մ, կոդ-0129
$35,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ. Վեր., 5 / 4 հ, 78 ք / մ, կոդ-1008
$58,000
Agency
1- 2 սեն, 3 մաս, Վերանորոգված, 10 / 2 հ, 44 ք / մ, կոդ- 0817
$29,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, 5 / 4 հ 56 ք / մ, կոդ-1189
$36,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխովի փ, 10 / 9 հ, 65 ք / մ, կոդ-1236
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի վրա, Կապ. Վեր., 5 / 3 հ, 65 ք / մ, կոդ-0412
$51,500
Agency
2 սեն, Էրեբունի, այգու մոտ, Կապ. Վեր., 9 / 9 հ, 60 ք / մ, կոդ-0304
$35,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 6 հ, 85 ք / մ կոդ-0953
$62,500
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր, 5 / 4 հ, 70 ք / մ, կոդ-0953
$58,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, 9 / 9 հ, 40 ք / մ, կոդ-0190
$24,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բադալյան Նախ, 14 / 14 հ, 100 ք / մ, կոդ-0318
$40,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, 3 / 3 հ, 90 ք / մ, կոդ-0347
$34,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր., 16 / 15 հ, 80 ք / մ, կոդ-1310
$42,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի, Արցախի պ, Կապ. Վեր, 9 / 9 հ, 46 ք / մ, կոդ-0169
$34,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 3 հ, 70 ք / մ, կոդ-0992
$50,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, Կապ Վեր, 10 / 4 հ, 44 ք / մ, կոդ-0102
$33,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 2 հ, 77 ք / մ, կոդ-0777
$46,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9 փող, Կապ. Վեր., 10 / 10 հ, 43 ք / մ, կոդ-0904
$28,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, Ստալինյան նախ, 4 / 4 հ, 48 ք / մ, կոդ-1177
$31,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Ստալինյան Նախ, 1-ին գիծ, 5 / 3 հ, 68 ք / մ, կոդ-1183
$45,500
Agency
4 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, 4 / 4 հ, 120 ք / մ, կոդ-0117
$41,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Թաղապետարանի մոտ, 9 / 7 հ, 90 ք / մ, կոդ-0655
$44,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 4 / 3 հ, 60 ք / մ, կոդ-0489
$36,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 5 / 2 հ, 64 ք / մ, կոդ-0488
$34,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, 10 / 8 հ, 40 քմ, կոդ-0624
$24,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 4 / 4 հ, 57 ք / մ, կոդ-0847
$40,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխով փող, 5 / 1 հ, 80 ք / մ, կոդ-0969
$41,000
Agency
2 -3 սեն, 3 մաս, Մետրոյի մոտ, 5 / 4 հ, 56 ք / մ, կոդ-1297
$32,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, ԱՎՏՈՏՆԱԿՈՎ, 9 / 6 h, 116 ք / մ, կոդ-0164
$59,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Շուկայի մոտ, 9 / 4 հ, 70 ք / մ, կոդ-0336
$39,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Երևան-Սիթի"-ի մոտ, 4 / 2 հ, 64 ք / մ, կոդ-1042
$42,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 10 / 8 հ, 40 ք / մ, կոդ-0691
$25,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, 2-րդ գիծ, 9 / 2 հ, 42 ք / մ, կոդ-0509
$29,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, 3 / 2 հ, 34 ք / մ, կոդ-0637
$19,500
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Այգու մոտ, 9 / 2 հ, 67 ք / մ, կոդ-0201
$37,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 9 / 1 հ, 76 ք / մ կոդ-0964
$45,000
© 2005-2018 List.am