HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ. 2-3 սենյակ, 68 քմ, 14 / 4 հարկ, / կոդ 224 /
$41,500
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 2-3 սենյակ, 68 քմ, 9 / 2 հարկ, / կոդ 152 /
$31,500
Agency
Բանգլադեշ, Րաֆֆու փ, 1 սենյակ, 45 քմ, 9 / 6 հարկ, / կոդ 129 /
$27,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 3 սենյակ, 73 քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 317 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 3 սենյակ, 74 քմ, 9 / 4 հարկ, / 236 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2, 3 սենյակ, 100 քմ, 9 / 7 հարկ; / կոդ 220 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ., 3 սենյակ, 75 քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 334 /
$34,000
Agency
Բանգլադեշ Անդրանիկի փ. 3 սենյակ, 72 քմ / կոդ 123 /
$38,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ. 3 սենյակ, 78քմ; / կոդ 347 /
$39,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 4 սենյակ, 81 քմ, 9 / 1 բարձր հարկ; / կոդ 750 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 4 սենյակ, 88քմ, 9 / 7 հարկ, / կոդ 214 /
$37,000
Agency
Բանգլադեշ, Րաֆֆու փ, 3 սենյակ, 14 / 2 հարկ, 95 քմ; / կոդ 19 /
$46,000
Agency
Բ-2թ. 3սենյակ. 9 / 5հարկ, 73քմ / կոդ56 /
$45,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 3 սենյակ, 14 / 11 հարկ, / կոդ 231 /
$37,000
Agency
Բանգլադեշ, Սվաճյան փ. եկեղեցու մոտ, 2 սենյակ, 64 քմ, 9 / 3 հարկ, / կոդ 183 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 2-3 սենյակ, 14 / 8 հարկ, 65 քմ; / կոդ 583 /
$37,500
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 2-3 սենյակ, 68 քմ, 9 / 5 հարկ, / կոդ 461 /
$45,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 3 սենյակ, 14 / 7 հարկ, 86 քմ, / ԿՈԴ 153 /
$60,000
Agency
Բանգլադեշ, Օհանովի փ, 2 սենյակ, 68 քմ, 9 / 3 հարկ, / կոդ 293 /
$35,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 2 սենյակ, 62քմ, 9 / 7 հարկ, / կոդ 313 /
$33,000
Agency
Սեբաստիայի փ, 2 սենյակ, 68 քմ, 12 / 4 հարկ, / կոդ 300 /
$39,000
Agency
Սեբաստիայի փ, 1-2 սենյակ, 51 քմ, 5 / 5 հարկ, / կոդ 13 /
$30,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 1-2 սենյակ, 53 քմ, 9 / 9 հարկ, / կոդ 23 /
$29,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ. 2 սենյակ, 68 քմ, 14 / 12 հարկ, / կոդ 206 /
$37,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 2-3 սենյակ, 68 քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 317 /
$32,000
Agency
Սեբաստիայի փ, 3 սենյակ, 70 քմ, 9 / 3 հարկ / կոդ 330 /
$37,000
Agency
Բանգլադեշ, Չեխական նախագիծ, Շերամի փ, 1-3 սենյակ, 49 քմ, / կոդ 231 /
$32,000
Agency
Բանգլադեշ. Բաբաջանյան փ. 2 -3 սենյակ. 68 քմ / կոդ 101 /
$36,000
Agency
Բանգլադեշ, Իսակովի պ., 2 սենյակ, 68 քմ, 9 / 7 հարկ, / կոդ 327 /
$36,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 3 սենյակ, 73 քմ, 9 / 4 հարկ, / կոդ 224 /
$40,000
Agency
Բանգլադեշ, Օհանովի փ, 4 սենյակ, 91 քմ, 9 / 8 հարկ, / կոդ 313 /
$38,000
Agency
Սեբաստիայի փողոց, 1 սենյակ, 45 քմ, 10 / 7 հարկ / կոդ 161 /
$25,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2 Իսակովի փ, 3 սենյակ, 78 քմ, 9 / 9 հարկ, / կոդ 312 /
$35,000
Agency
Բանգլադեշ, Օհանովի փ., 3-4 սենյակ, 80 քմ, 9 / 1 բարձր հարկ, / կոդ 266 /
$41,000
Agency
Շերամ փ, 1-2 սենյակ, 9 / 7 հարկ, 44քմ; / կոդ 1 /
$25,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 3 սենյակ, 76 քմ, 9 / 6 հարկ, / կոդ 311 /
$44,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2, 115 քմ, 9 / 2 հարկ, / կոդ 316 /
$42,500
Agency
Բանգլադեշ, Բ - 2 Իսակովի փ, 1-2 սենյակ, 52 քմ, 9 / 1 բարձր հարկ, / կոդ 204 /
$30,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ, 2-3 սենյակ, 68 քմ, 14 / 4 հարկ, / կոդ 224 /
$42,000
Agency
Բանգլադեշ, Բ-2 Իսակովի փ, 3 սենյակ, 78 քմ, 9 / 7 հարկ, / կոդ 321 /
$45,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկի փ. 2-3 սենյակ, 68 քմ, 9 / 8 հարկ / կոդ 56 /
$37,000
Agency
Բանգլադեշ, Անդրանիկ 1-2 սենյակ, + ԱՎՏՈՏՆԱԿ, 9 / 4 հարկ, / կոդ 210 /
$33,500
Agency
Բանգլադեշ, Սվաճյան փ, 2-3 սենյակ, 65 քմ, 9 / 6 հարկ, / կոդ 287 /
$38,000
Agency
Բանգլադեշ, Շերամի փ, 2-3 սենյակ + Ավտոտնակ, 69 քմ, / կոդ 227 /
$38,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 2 սենյակ, 65 քմ, 9 / 4 հարկ / կոդ 147 /
$33,000
Agency
Բանգլադեշ, Բաբաջանյան փ, 1 դարձրած 2 սենյակ, 48 քմ / կոդ 78 /
$25,500
Agency
Իսակովի փ, 3 սենյակ, 78 քմ, 9 / 1 հարկ, / կոդ 8 /
$35,000
Agency
Բանգլադեշ, Իսակովի փ, 1-2 հարկ, 9 / 5 հարկ, / կոդ 226 /
$24,000
Agency
© 2005-2017 List.am