HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 2-3 սեն, 63քմ, 4 / 2 հ. (KOD 33)
$60,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոց, 2 սեն. 67քմ, 5 / 1 հ. (KOD 166)
$24,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի փող. 4 սեն, 114քմ, 5 / 4 հ. (KOD 140)
$61,200
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մելիք-Մելիքյան փողոց, 2 սեն. 65քմ, 9 / 2 հ. (KOD 168)
$29,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 2 սեն. 68քմ, 4 / 2 հ., (KOD 11)
$41,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Պ. Սեւակի փողոց, 2 սեն. 78քմ, 9 / 8 հ. (KOD 10)
$47,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի փողոց, 3 սեն, 80քմ, 4 / 4 հ. (KOD 215)
$38,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 4 սեն, 100քմ, 5 / 3 հ. KOD 208)
$46,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի փողոց, 1 սեն, 32քմ, 4 / 1 հ. (KOD 37)
$18,500
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Թբիլիսյան խճուղի, 1-2 սեն, 54քմ, 16 / 10 հ. KOD 97)
$23,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 1 սեն, 32քմ, 4 / 2 հ. (KOD 43)
$20,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 2 սեն, 54քմ, 5 / 4 հ. (KOD 30)
$33,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 2 սեն, 68քմ, 9 / 9 հ. (KOD 123)
$50,000
Agency
Շ. Տ. Ա. Պ; 2-սեն. 62քմ, 16 / 5հ. Աջափնյակ`16թաղ, 3-շղթա, պետ / վիճակ
$23,600
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 4 սեն, 100քմ, 16 / 5 հ. (KOD 21)
$55,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 2 սեն, 56քմ, 5 / 4 հ. (KOD 99)
$41,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3-4 սեն, 130քմ, 5 / 5 հ. KOD 153)
$71,400
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն. 86քմ, 4 / 1 հ. (KOD 53)
$38,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 2 սեն. 67քմ, 9 / 7 հ. KOD 1)
$42,000
Agency
3-սեն. 96քմ, Աջափնյակ`1-գիծ, 9 / 3հ. ՊԵՏ / ՎԻՃԱԿ, գազ; չի բնակեցվում;
$37,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 4 սեն, 85քմ, 5 / 1 հ. (KOD 266)
$42,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 1 սեն, 32քմ, 4 / 3 հ. (KOD 58)
$20,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց 1-2 սեն, 48քմ, 13 / 13 հ. (KOD 68)
$22,500
Agency
Ավետիս Ահարոնյանի փող. 4 սեն, 114քմ, 5 / 4 հ. (KOD 140)
$61,200
Agency
Լեփսիուսի փողոց, 2 սեն, 54քմ, 9 / 9 հ. (KOD 42)
$30,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց 4 սեն, 85քմ, 5 / 1 հ. KOD 266)
$42,000
Agency
Քանաքեռ Զեյթուն, Թբիլիսյան խճուղի SEPAKAN BNAKARAN (KOD 508)
$42,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի, 1 սեն + քարե ավտոտնակ, 32քմ, 4 / 2 հ. (KOD 27)
$21,000
Agency
Ռուբինյանց փողոց, 1-2 սեն, 36քմ, 4 / 1 հ. (KOD 142)
$25,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 1-2 սեն, 40քմ, 5 / 2 հ. KOD 30)
$27,500
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 4 սեն, 87քմ, 16 / 10 հ. (KOD 8)
$46,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 1սենյակ, 18քմ, 7 / 6հարկ (KOD)
$11,000
Agency
Դրոյի փողոց 2 սեն, 37քմ, 5 / 5 հ. (KOD 218)
$21,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 1 սեն, 50քմ, 2 / 13 հ. (KOD 15)
$28,500
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, 2-3 սեն, 109քմ, 5 / 1 հ. (KOD 156)
$55,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց 2 սեն, 48քմ, 13 / 13 հ. (KOD 68)
$22,500
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի փողոց, 1-2 սեն, 48քմ, 5 / 2 հ. (KOD 185)
$28,500
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, 3 սեն, 80քմ, 5 / 2 հ. (KOD 90)
$70,000
Agency
Ուլնեցու փողոց, 3 սեն, 109քմ, 5 / 1 հ. (KOD 156)
$55,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 1 սեն. 32քմ, 4 / 2 հ. (KOD 159)
$18,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 3 սեն, 75քմ, 6 / 4 հ. (KOD 109)
$110,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսը փողոց, 1 սեն. 32քմ, 4 / 1 հ. (KOD 11)
$18,000
Agency
Դրոյի փողոց 4 սեն, 85քմ, 5 / 1 հ. (KOD 266)
$42,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 5 / 2հարկ, 2սեն 55քմ (KOD 229)
$37,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 սեն, 85քմ, 5 / 5 հ. (KOD 52)
$46,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն. 64քմ, 5 / 1 հ. (KOD 186)
$61,200
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն, 70քմ, 5 / 2 հ. (KOD 99)
$43,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն, 82քմ, 9 / 9 հ. (KOD 305)
$45,000
Agency
© 2005-2017 List.am