HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 3 սեն, 75քմ, 4 / 4 հ. (KOD 10)
$50,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 3 սեն, 78քմ, 9 / 5 հ. (KOD 459)
$46,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի փողոց, 3 սեն, 73քմ, 4 / 3 հ. (KOD 455)
$47,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 սեն, 80քմ, 5 / 5 հ. (KOD 384)
$50,000
Agency
Ներսիսյան փողոց, 1 սեն, 40քմ, 5 / 5 հ. (KOD 77)
$41,000
Agency
Ներսիսյան փողոց, 1-2 սեն, 52քմ, 5 / 5 հ. (KOD 127)
$39,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 1 սեն, 40քմ, 5 / 5 հ. (KOD 77)
$41,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 1 սեն, 32քմ, 5 / 2 հ. (KOD 29)
$27,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 1-2 սեն, 52քմ, 5 / 5 հ. (KOD 127)
$39,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 սեն, 78քմ, 5 / 5 հ. (KOD 256)
$40,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց 7 սեն, 176քմ, 5 / 1 հ. (KOD 397)
$96,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց 3 սեն, 86քմ, 5 / 1 հ. (KOD 397)
$50,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մելիք-Մելիքյան փողոց, 2-3 սեն, 65քմ, 9 / 6 հ. (KOD 282)
$36,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Գոգոլի փողոց, 3 սեն, 75քմ, 9 / 1 հ. (KOD 463)
$49,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, 2 սեն, 55քմ, 5 / 4 հ. (KOD 284)
$36,000
Agency
KOD 5037 Mashtoci poxtayum 1 senyakanoc bnakaran + Kahuyq + texnika
$68,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 2-3 սեն, 56քմ, 5 / 5 հ. (KOD 278)
$23,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի փողոց, 3 սեն, 78քմ, 5 / 2 հ. (KOD 313)
$44,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 2 սեն, 65քմ, 9 / 1 հ. (KOD 215)
$46,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, ավտոտնակ + 3 սեն, 70քմ, 4 / 4 հ. (KOD 77)
$43,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն, 74քմ, 5 / 5 հ. (KOD 17)
$42,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 2-3 սեն, 67քմ, 9 / 2 հ. (KOD164)
$48,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 1-2 սեն, 40քմ, 5 / 5 հ. (KOD 225)
$44,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 2-3 սեն, 56քմ, 4 / 3 հ. (KOD 25)
$46,000
Agency
Նորակառույց, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 3 սեն, 85քմ, 10 / 4 հ. (KOD 245)
$75,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, 4-8 սեն, 122 + 122քմ, 5 / 5 + 6 հ. (KOD 467)
$85,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, 2-3 սեն, 62քմ, 7 / 1 հ. (KOD 193)
$35,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 3 սեն, 78քմ, 5 / 3 հ. (KOD 465)
$37,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 3 սեն, 78քմ, 9 / 8 հ. (KOD 418)
$33,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 3 սեն, 82քմ, 9 / 8 հ. (KOD 169)
$48,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 4 սեն, 84քմ, 9 / 2 հ. (KOD 19)
$35,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 3 սեն, 74քմ, 4 / 2 հ. (KOD 206)
$46,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3-4 սեն, 95քմ, 16 / 3 հ. (KOD 5)
$61,200
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 2 սեն, 60քմ, 11 / 11 հ. (KOD 21)
$29,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Գոգոլի փողոց, 3 սեն, 73քմ, 9 / 1 հ. KOD 97)
$50,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի փողոց, 5 սեն, 125քմ, 5 / 2 հ. (KOD 358)
$112,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 3 սեն, 80քմ, 5 / 5 հ. (KOD 74)
$36,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 4-5 սեն, 148քմ, 4 / 2 հ. (KOD 187)
$100,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 2 սեն. 53քմ, 4 / 1 հ. KOD 161)
$25,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Թբիլիսյան խճուղի, 3 սեն, 96քմ, 16 / 11 հ. (KOD 20)
$41,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 2 սեն, 65քմ, 4 / 4 հ. (KOD 129)
$33,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 2 սեն, 58քմ, 4 / 4 հ. (KOD 109)
$25,500
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 2 սեն, 56քմ, 4 / 1 հ. (KOD 231)
$37,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյան փողոց, 1 սեն, 32քմ, 4 / 4 հ. (KOD 107)
$22,500
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 սեն, 72քմ, 5 / 1 հ. (KOD 64)
$44,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 4 սեն, 91քմ, 4 / 1 հ. (KOD 223)
$33,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 3 սեն, 76քմ, 4 / 1 հ. (KOD 192)
$42,000
Agency
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 1-2 սեն, 50քմ, 9 / 1 հ. KOD 57)
$45,000
Agency
© 2005-2017 List.am