HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
2 սեն, 3 մաս, ՀՐԱՏԱՊ, 9 / 6 հ, 60 ք / մ, կոդ-1076
$31,000
Agency
2 սեն, Արցախի պող, Վերանորոգված, 14 / 12 հ, 63 ք / մ, կոդ-0306
$31,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փ, Ստալինյան նախ, 5 / 2 հ, 86 ք / մ, կոդ-0195
$55,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի վրա, 4 / 2 հ, 65 ք / մ, կոդ-0712
$43,000
Agency
3 սեն 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, Ստալինյան նախ, 4 / 4 հ, 110 ք / մ, կոդ-0758
$60,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Թաղապետարանի մոտ, 9 / 5 հ, 45 ք / մ, կոդ-0728
$25,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 7 հ, 54 ք / մ, կոդ-0767
$33,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, 1-ին գիծ, 9 / 1 բ / հ, 80 ք / մ, կոդ-0292
$35,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Մանանդյան փող, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 4 հ, 30 ք / մ, կոդ-0822
$18,000
Agency
1 սեն, Չարբախ, Վերանորոգված, Շուկայի մոտ, 4 / 1 հ, 31 ք / մ, կոդ-0306
$20,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 1 հ, 75 ք / մ, կոդ- 0306
$45,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ, 9 / 9 հ, 68 ք / մ, կոդ-1181
$38,000
Agency
3 սեն, Արցախի պող, 14 / 9 հ, 73 ք / մ, կոդ-0227
$42,000
Agency
1-2 սեն, Էրեբունի, Չեխական Նախ, 5 / 1 հ, 48 ք / մ, կոդ-0229
$29,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Այգու մոտ, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 8 հ, 58 ք / մ, կոդ-0220
$41,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 1 հ, 76 ք / մ, կոդ-0229
$62,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 4 հ, 38ք / մ, կոդ-0872
$26,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, 5 / 5 հ, 31 ք / մ, կոդ-0206
$26,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, . 5/4 հ, 42 ք/մ, . կոդ-0541
$28,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Ստալինյան նախ., 4 / 2 հ, 85 ք / մ, կոդ-0988
$62,000
Agency
5 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 9 / 4 հ, 105 ք / մ, կոդ-0185
$53,000
Agency
3-4 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 5 հ, 108 ք / մ, կոդ-0173
$65,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 10 / 2 հ, 42 ք / մ, կոդ-0543
$28,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Կապ., Վեր., 3 / 1 հ, 82 ք / մ, կոդ-0978
$46,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Թաղապետարանի մոտ, 9 / 5 հ, 40 ք / մ, կոդ-0570
$24,000
Agency
4 սեն, Չարբախ, Կապ Վեր, 9 / 5 հ, 90 ք / մ, կոդ - 0113
$45,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 2 հ, 62 ք / մ, կոդ- 0972
$58,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 7 հ, 70 ք / մ, կոդ- 0977
$33,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 4 / 4 հ, 50 ք / մ, կոդ-0970
$35,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, 1-ին գիծ, 10 / 10 հ, 100 ք / մ, կոդ-0942
$31,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 5 / 1 հ, 30 ք / մ, կոդ-0322
$17,500
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 2 հ, 75 ք / մ, կոդ-0322
$45,000
Agency
2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 4 հ, 66 ք / մ, կոդ-0121
$33,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 2 հ, 70 ք / մ, կոդ-1252
$37,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9 փող, սկիզբ, 3 / 2 հ 50 ք / մ, կոդ-1246
$28,000
Agency
1 սեն Էրեբունի, 5 / 5 հ, 30 ք / մ, կոդ-0107
$21,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 5 հ, 65 ք / մ, կոդ-1169
$35,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, 1-ին գիծ, Շուկայի մոտ, 4 / 4 հ, 56 ք / մ, կոդ-0296
$36,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Մայիսի - 9 փող, 10 / 7 հ, 43 ք / մ, կոդ-0650
$24,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Աէրացիա, 5 / 5 հ, 50 ք / մ, կոդ-0241
$25,500
Agency
3 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Վեր, 5 / 3 հ, 76 ք / մ, կոդ-0208
$61,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 5 / 2 հ, 72 ք / մ, կոդ-065
$45,000
Agency
2 Բնակարան 1-ի գնով, ՀՐԱՏԱՊ, Շենգավիթում, Մետրոյի մոտ
$11,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, Կապ Վեր, 4 / 4 հ, 56 ք / մ, կոդ-0410
$29,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 1 հ, 93 ք / մ, կոդ-009
$45,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 4 հ, 52 ք / մ, կոդ-1262
$31,000
Agency
1-2 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, ՀՐԱՏԱՊ, 9 / 3 հ, 45 ք / մ, կոդ-0326
$25,500
Agency
3 սեն, 3 մաս, Թաղապետարանի մոտ, 90 ք / մ, 5 / 1 հ, կոդ-0206
$48,000
Agency
© 2005-2017 List.am