HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
1 սեն. 54քմ, 9 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու (KOD 224)
$27,500
Agency
2 սեն. 54քմ, 4 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի (KOD 2)
$28,000
Agency
2-3 սեն, 63քմ, 4 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան (KOD 189)
$41,000
Agency
1 սեն, 32քմ, 5 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան (KOD 29)
$27,000
Agency
1-2 սեն, 52քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան (KOD 127)
$39,000
Agency
1 սեն, 40քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան (KOD 77)
$41,000
Agency
1-2 սեն, 58քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան (KOD 47)
$40,000
Agency
3 սեն, 62քմ, 4 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի (KOD 260)
$29,000
Agency
1-2 սեն, 48քմ, 5 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի (KOD 185)
$28,500
Agency
1 սեն, 32քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանը (KOD 90)
$18,000
Agency
2 սեն, 80քմ, 9 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Հասրաթյանը (KOD 57)
$39,000
Agency
3-4 սեն, 81քմ, 5 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 238)
$31,000
Agency
3 սեն, 80քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 437)
$28,000
Agency
3 սեն, 81քմ, 4 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 177)
$39,000
Agency
1 սեն, 32քմ, 4 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 230)
$20,000
Agency
1 սեն. 32քմ, 4 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսը (KOD 79)
$18,500
Agency
2 սեն, 66քմ, 9 / 9 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 227)
$35,000
Agency
3 սեն, 78քմ, 9 / 7 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 382)
$52,000
Agency
1 սեն. 32քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսը (KOD 160)
$18,000
Agency
1 սեն, 32քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 75)
$18,500
Agency
1-2 սեն, 54քմ, 9 / 9 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 42)
$30,000
Agency
1 սեն. 32քմ, 4 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսը (KOD 11)
$18,000
Agency
5 սեն, 101քմ, 9 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 39)
$40,000
Agency
1-2 սեն, 50քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի (KOD 178)
$34,000
Agency
Urgent!
Չբնակեցված բնակարան Մաշտոցի պող. 24, Զիգզագի շենք, 120 քմ
$75,000
1 սեն. 32քմ, 4 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսը (KOD 31)
$16,000
Agency
3 սեն, 90քմ, 9 / 8 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի (KOD 275)
$58,000
Agency
3 սեն, 70քմ, 9 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի (KOD 23)
$31,000
Agency
3 սեն, 84քմ, 9 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի (KOD 235)
$38,000
Agency
3 սեն, 78քմ, 9 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի (KOD 61)
$40,000
Agency
1 սեն, 42քմ, 9 / 9 հ. Արաբկիր-Քանաքեռ ՀԷԿ, (KOD 83)
$18,000
Agency
1 սեն, 40քմ, 9 / 4 հ. Արաբկիր-Քանաքեռ ՀԷԿ, (KOD 84)
$23,000
Agency
1 սեն, 43քմ, 9 / 2 հ. Արաբկիր-Քանաքեռ ՀԷԿ (KOD 63)
$25,000
Agency
2-3 սեն, 67քմ, 5 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան (KOD 277)
$56,000
Agency
1-2 սեն, 54քմ, 13 / 11 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 226)
$25,500
Agency
2 սեն, 54քմ, 4 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու (KOD 262)
$29,000
Agency
3 սեն, 71քմ, 4 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու (KOD 15)
$32,000
Agency
2-3 սեն, 64քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու (KOD 118)
$45,000
Agency
3 սեն, 76քմ, 14 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 395)
$43,000
Agency
1 սեն + քարե ավտոտնակ, 32քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի (KOD 27)
$21,000
Agency
1-2 սեն, 48քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 38)
$25,000
Agency
3 սեն, 78քմ, 5 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 256)
$40,000
Agency
3 սեն, 78քմ, 9 / 8 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 204)
$48,000
Agency
1-2 սեն, 45քմ, 9 / 8 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի (KOD 240)
$24,500
Agency
1 սեն, 32քմ, 4 / 1 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյանի (KOD 239)
$17,000
Agency
1 սեն, 32քմ, 4 / 4 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի (KOD 76)
$16,000
Agency
4 սեն, 94քմ, 9 / 7 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 119)
$51,000
Agency
2 սեն, 54քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց (KOD 145)
$38,000
Agency
© 2005-2017 List.am