HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
3 սեն, Էրեբունի փող, Այգու մոտ, 9 / 9 հ, 70 ք / մ, կոդ-0198
$43,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի զ, 14 / 13 հ, 70 ք / մ, կոդ-046
$30,000
Agency
4 սեն, Էրեբունի, Արցախի պող, 14/7 հ, 100 ք/մ, կոդ-076
$65,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի Աթոյան անց, 9 / 8 հ, 75 ք / մ, կոդ-0317
$43,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի այգու մոտ, 9 / 7 հ, 80 ք / մ, կոդ-0318
$43,000
Agency
2 սեն, Տ. Մեծ, Ստալինյան, 5 / 4 հ, 66 ք / մ, կոդ-0327
$50,000
Agency
2 սեն, Տ. Մեծ, Կապ Վեր, 5 / 2 հ, 65 ք / մ, կոդ-0328
$55,000
Agency
1-2 սեն, Էրեբունի, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 2 հ, 32 ք / մ, կոդ- 0287
$29,500
Agency
1-2 սեն, Կայարան, Եվրովեր, 9 / 7 հ, 42 ք / մ, կոդ-0286
$31,000
Agency
1-2 սեն, Արցախի պող, Կապ Վեր, Կահույք, Տեխնիկա, 9 / 4 հ, 42 ք / մ, կոդ-0289
$27,500
Agency
2 սեն, Էրեբունի զ, 9 / 7 հ, 62 ք / մ, կոդ-047
$28,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Վեր, 9 / 3 հ, 47 ք / մ, կոդ-0251
$33,000
Agency
4 սեն, Էրեբունի զ, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 4 հ, 96 ք / մ, կոդ-085
$60,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի փող, 5 / 3 հ, 58 ք / մ, կոդ-0149
$34,500
Agency
3 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Վեր, Ավտոտնակով, 9 / 1 հ, 78 ք / մ, կոդ-0158
$45,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Աթոյան փող, 61 ք / մ, 4 / 1 հ, կոդ-0158
$30,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի, Աթոյան, Կապ. Վեր, 5 / 3 հ, 48 ք / մ, կոդ-0196
$38,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Աթոյան փող, 9 / 3 հ, 67 ք / մ, կոդ-0140
$40,000
Agency
1 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, 4 / 4 հ, 33 ք / մ, կոդ-0207
$20,000
Agency
1 սեն, Արցախի պող, 9 / 3 հ, 47 ք / մ, կոդ-0211
$26,000
Agency
2-3 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Վեր, 5 / 1բ հ, 74 ք / մ, կոդ-0310
$42,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Կապ. Վեր, 14 / 9 հ, 65 ք / մ, կոդ-0299
$45,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Արցախի պող, 14 / 7 հ, 80 ք / մ, կոդ-0293
$37,500
Agency
2 սեն, Էրեբունի, 5 / 5 հ, 55 ք / մ, կոդ-0296
$32,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Շուկայի մոտ, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 7 հ, 76 ք / մ, կոդ-0271
$47,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Արցախի պող, 14 / 10 հ, 84 ք / մ, կոդ-049
$42,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Արցախի պող, Կապ. Վեր, 10 / 7 հ, 87 ք / մ, կոդ-048
$49,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի փող, 5 / 4 հ, 50 ք / մ, կոդ-0204
$28,000
Agency
2 սեն, Արցախի պող, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 2 հ, 64 ք / մ, կոդ-0293
$45,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Նորակառույց, Կապ. Վեր, 3 / 2 հ, 48 ք / մ, կոդ-0289
$34,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Վերանորոգված, 9 / 4 հ, 80 ք / մ, կոդ-0285
$46,000
Agency
3 սեն, Արցախի պող, Կապ. Վեր, 14 / 6 հ, 82 ք / մ, կոդ-0287
$60,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, 5 / 1 հ, 58 ք / մ, կոդ-0281
$30,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի, 5 / 2 հ, 32 ք / մ, կոդ-0266
$24,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Վերանորոգված, 5 / 4 հ, 54 ք / մ, կոդ-0285
$35,000
Agency
2 սեն Էրեբունի, Չեխական Նախ, 5 / 4 հ, 65 ք / մ, կոդ-0170
$38,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 2 հ, 40 ք / մ, կոդ-0460
$19,900
Agency
2 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, 4 / 4 h, 50 ք / մ, կոդ-0459
$28,000
Agency
2-3 սեն, Չարբախ, Կապ. Եվրո. Վեր, 4 / 4 հ, 60 ք / մ, կոդ-0458
$30,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Քարե, 1-ին գիծ, 5 / 4 հ, 43 ք / մ, կոդ-0457
$23,000
Agency
2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 2 հ, 68 ք / մ, կոդ-0454
$36,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Չեխով փող, Կապ. Վեր, 5 / 5 հ, 48 ք / մ, կոդ-0469
$31,000
Agency
1-2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Հ Ր Ա Տ Ա Պ, 4 / 2 հ, 36 ք / մ, կոդ-0225
$21,000
Agency
1-2 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, 4 / 3 հ, 36 ք / մ, կոդ-0340
$21,000
Agency
1-2 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 3 հ, 36 ք / մ, կոդ-0339
$25,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, 2 րդ-գիծ, Կապ Վեր, 5 / 1 հ, 60 ք / մ, կոդ-064
$36,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 9 / 5 հ, 76 ք / մ, կոդ-0897
$42,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանանդյան փող, 5 / 4 հ, 57 ք / մ, կոդ-0524
$36,000
Agency
© 2005-2017 List.am