HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
2 սեն, Էրեբունի զ, 14 / 11 հ, 67 ք / մ, կոդ-045
$35,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, 4 / 4 h, 50 ք / մ, կոդ-0459
$28,000
Agency
2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 2 հ, 68 ք / մ, կոդ-0454
$37,000
Agency
2-3 սեն, Չարբախ, Կապ. Եվրո. Վեր, 4 / 4 հ, 60 ք / մ, կոդ-0458
$34,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 2 հ, 30 ք / մ, կոդ-0652
$20,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի վրա, 5 / 1 հ, 65 ք / մ, կոդ-1039
$36,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Թաղապետարանի մոտ, 9 / 6 հ, 60 ք / մ, կոդ-1023
$33,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 9 / 3 h, 43 ք / մ, կոդ-0833
$27,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի փող, Կապ Վեր, 5 / 4 հ, 56 ք / մ, կոդ-0188
$43,000
Agency
1 սեն, Նախկ. Հանրակացարան, 8 / 5 հ, 17 ք / մ, կոդ-070
$10,500
Agency
1-2 սեն, Էրեբունի, Չեխական Նախ, 5 / 2 հ, 47 ք / մ, կոդ-0158
$30,000
Agency
1 սեն Էրեբունի, Ռոստովյան փ, 5 / 4հ, 34 քմ, կոդ-0247
$25,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 5 / 2 հ, 32 ք / մ, կոդ-0725
$26,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 10 / 8 h, 40 ք / մ, կոդ-0824
$25,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, 10 / 3 հ, 60 ք / մ, կոդ-0492
$27,000
Agency
Norakaruyc bnakaranatiroj koxmic
$120,000
3 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 4 հ, 78 ք / մ, կոդ-0901
$48,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ Նախագիծ, Հ Ր Ա Տ Ա Պ, 9 / 4 հ, 66 ք / մ, կոդ-0379
$32,500
Agency
3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Ստալինյան նախ, 4 / 4 հ, 85 ք / մ, կոդ-0613
$57,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, 10 / 6 հ, 42 ք / մ, կոդ-0641
$24,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Աէրացիա, Չեխ. Նախ., 5 / 4 հ, 77 ք / մ, կոդ-0181
$28,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, 6 / 6 հ, 22 ք / մ, կոդ-108
$9,500
Agency
3 սեն, 3 մաս, 9 / 5 հ, 78 ք / մ, կոդ-0829
$41,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ Նախ, . 9 / 9 հ, 67 ք / մ, կոդ-0752
$32,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 5 / 1 հ, 60 ք / մ, կոդ-2-0567
$30,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, "Երևան Սիթի"-ի մոտ, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 2 հ, 48 ք / մ
$26,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Մանանդյան փող, 5 / 1 հ, 30 ք / մ, կոդ-0518
$19,500
Agency
4 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 9 / 3 հ, 90 քմ, կոդ-0152
$50,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, ՀՐԱՏԱՊ, 9 / 1 հ, 72 ք / մ, կոդ-0931
$31,000
Agency
2 -3 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, 4 / 2 հ, 80 ք / մ, կոդ-0887
$55,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 5 h, 75 ք / մ, կոդ-0719
$47,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի, 4/4 հ, 36 ք/մ, կոդ-0159
$24,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 1 հ, 57 ք / մ, կոդ-0803
$30,500
Agency
2-3 սեն, Արցախի պող, Վերանորոգված, Հ Ր Ա Տ Ա Պ, 5 / 4 հ, 55 ք / մ, կոդ-0263
$29,500
Agency
1 սեն, 3 մաս, 1-ին գիծ, 5 / 5 հ, 31 ք / մ, կոդ-0671
$26,000
Agency
4 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, Ստալինյան նախ, 4 / 1 բ / հ, 83 ք / մ, կոդ-0108
$38,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Մետրոյի մոտ, 4 / 2 հ, 108 ք / մ, կոդ- 0639
$50,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 14 / 11 հ, 41 ք / մ, կոդ-1088
$33,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 4 հ, 70 ք / մ, կոդ-1108
$42,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրատապ, 9 / 5 հ, 62 ք / մ, կոդ-1085
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ, 9 / 3 հ, 67 ք / մ, կոդ-1089
$38,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, 3 / 1 հ, 50 ք / մ, կոդ-1205
$28,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Բադալյան Նախ, 14 / 5 h, 52 ք / մ, կոդ-0834
$32,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, 4 / 3 հ, 56 ք / մ, կոդ-0200
$37,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, 2-րդ գիծ, 5 / 5 հ, 72 ք / մ, կոդ-0618
$36,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի, մոտ, Կապ. Վեր., 5 / 1 հ, 70 ք / մ, կոդ-0895
$48,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 6 / 1 հ, 17 ք / մ, կոդ-082
$11,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շուկային մոտ, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 3 հ, 75 ք / մ, կոդ-014
$31,000
Agency
© 2005-2018 List.am