HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
3 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, 9 / 8 հ, 100 ք / մ, կոդ-0801
$44,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, Ստալինյան նախ, 5 / 2 հ, 30 ք / մ, կոդ-0844
$28,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 8 հ, 80 ք / մ, կոդ-0828
$55,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 9 / 5 հ, 76 ք / մ կոդ-0970
$45,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, 10 / 6 հ, 95 ք / մ, կոդ-0912
$51,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի վրա, Ստալինյան նախ, 5 / 3h, 71ք / մ, կոդ-1234
$40,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 1 հ, 80 ք / մ կոդ-0694
$59,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9 փող, 5 / 3 հ, 56 ք / մ, կոդ-1127
$35,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Արցախի փող, Կապ Վեր, 4 / 4 h, 52 ք / մ, կոդ-0257
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք Կ / Թ"-ի մոտ, 3 / 2 հ, 61 ք / մ, կոդ-1364
$27,500
Agency
3 սեն, 3 մաս, 1-ին գիծ, 10 / 10 հ, 100 ք / մ, կոդ-0942
$38,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Շուկայի մոտ, Կապ. Վեր, 9 / 2 հ, 90 ք / մ, կոդ-0250
$62,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 4 / 3 հ, 55 ք / մ, կոդ- 0980
$33,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 5 / 4 հ, 55 ք / մ, կոդ-1294
$36,000
Agency
2 -3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 5 հ, 55 ք / մ, կոդ-1267
$37,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ Վեր, 5 / 4 հ, 76 ք / մ, կոդ-0815
$56,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Աէրացիա, 5 / 5 հ, 50 ք / մ, կոդ-0241
$23,500
Agency
1 սեն, Շենգավիթ, Ս. Տարոնցի 1շ, 6 / 2 հ, 20 ք / մ, կոդ-068
$13,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, 4 / 3 հ, 50 ք / մ, կոդ-1117
$33,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր., 5 / 2 հ, 90 ք / մ, կոդ-0223
$60,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Աթոյան, 9 / 4 հ, 58 ք / մ, կոդ-0258
$40,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 4 հ, 67 ք / մ, կոդ- 0318
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 14 / 9 հ, 40 ք / մ, կոդ-1116
$36,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10/8 հ, 40 ք/մ, կոդ-0631
$24,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ, ՀՐԱՏԱՊ, 9 / 8 հ, 43 ք / մ, կոդ-0850
$24,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, 4 / 2 հ, 38 ք / մ, կոդ-0602
$26,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 2 հ, 60 ք / մ, կոդ-1204
$44,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի փող, Չեխական Նախ, 5 / 5 հ, 78 ք / մ, կոդ-0306
$41,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 10 / 3 հ, 42 ք / մ, կոդ-0619
$24,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի զ., 9 / 9 հ, 72 ք / մ, կոդ-0122
$27,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի, Արցախի պող, 5 / 1 հ, 40 + 80 ք / մ, կոդ-0270
$37,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի փող, 9 / 7 հ, 72 ք / մ, կոդ-0276
$42,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, 5 / 4 հ, 32 ք / մ, կոդ-0184
$26,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանանդյան փող, 5 / 5 հ, 44 ք / մ, կոդ-0606
$32,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխական նախ, 5 / 1 հ, 65 ք / մ, կոդ-1278
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Ստալինյան նախ., 5 / 5 հ, 60ք / մ, կոդ-1285
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, Կապ Վեր, 5 / 2 հ, 80 ք / մ, կոդ-0962
$50,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Այգու մոտ, 9 / 2, 76 քմ, կոդ-0140
$69,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր, 4 / 2 հ, 57 ք / մ, կոդ-1233
$40,000
Agency
2 սենյակը ձևափոխած 3-ի Արաբկիրում, Կոմիտաս պողոտա 70մք
$65,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Կ / Թ "Հայրենիք"-ի մոտ, Ստալինյան, 5 / 3 հ, 43 ք / մ, կոդ-0894
$31,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 9 / 9 հ, 68 ք / մ, կոդ-1184
$42,000
Agency
1- 2 սեն, 3 մաս, ՀՐԱՏԱՊ, 14 / 12 h, 54 ք / մ, կոդ-0876
$24,500
Agency
1 սեն, 3 մաս, 1-ին գիծ, 5/1բ. հ, 40 ք/մ, կոդ-0732
$27,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Թաղապետարանի մոտ, 10 / 10 հ, 41 ք / մ, կոդ-0858
$26,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Նիզամի փող, 5 / 1 հ, 62 ք / մ, կոդ- 0968
$36,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 5 հ, 65 ք / մ, կոդ-1203
$40,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, 10 / 5 հ, 96 ք / մ, կոդ-1047
$45,000
Agency
© 2005-2018 List.am