HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 9 / 3 հարկ 96քմ 3 սենյակ ՄԴՍԿ նախագիծ -174
$48,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին թաղ 9 / 6հարկ 3-սեն. -210-
$51,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին թաղ 9 / 1 հարկ 3-սեն. -321-
$57,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ. թաղ 9 / 3 հարկ 3-սեն. -227-
$65,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ թաղ 9 / 1 հարկ 3-սեն. -115-
$45,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ Թ. 9 / 8հարկ 3-սեն -400-
$52,000
Agency
Yerk senyakanor bnakaran ira mec nkuxov
$30,000
Դավթաշեն 1-ին Թ. 14 / 9 Հարկ 3-Սեն. -
$48,000
Agency
Միկոյան թաղամաս 11 / 4 հարկ 3-սեն -214-
$85,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ Թ. 11 / 8 Հարկ 3-Սեն -43-
$76,000
Agency
Դավթաշեն3-րդ թաղ 14 / 8 հարկ 3-սեն. -111-
$63,000
Agency
Դավթաշեն2-ին Թ. 9 / 9 հարկ 3-սեն -233-
$40,000
Agency
Դավթաշեն 1-Ին Թաղ. 16 / 15հարկ 2-սեն. -63-
$41,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ Թ. 9 / 8 Հարկ 4-Սեն. -39-
$80,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին Թ. 9 / 2 Հարկ 3-Սեն. -4-
$57,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ Թ. 9 / 6 Հարկ 3-Սեն. -11-
$65,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ թաղ 14 / 2 հարկ 3-Սեն. -142-
$55,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ. թաղ 15 / 15 հարկ 2-սեն. Նորակառույց -93-
$47,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ թաղ 14 / 10 հարկ 3-սեն. -224-
$73,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ. թաղ 14 / 13 հարկ 4սեն. -70-
$45,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ Թաղ. 9 / 8հարկ 3-Սեն -26-
$46,000
Agency
Դավիթաշեն 2-Թ 15 / 12 Հարկ 1-սեն. -54- Նորակառույց
$35,000
Agency
Դավիթաշեն 2-րդ Թ. 15 / 12 Հարկ 1-սեն. -53- նորակառույց
$35,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ. թաղ 14 / 4 հարկ 3-4սեն -90-
$66,500
Agency
Դավթաշեն 3-րդ թաղ 14 / 1 հարկ 2-սեն. -17-
$49,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին թաղ 14 / 14 հարկ 3-սեն. -81-
$47,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ թաղ 9 / 2 հարկ 4-սեն. -139-
$53,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ. թաղ 9 / 4հարկ 3-սեն. -14-
$51,000
Agency
Կգնեմ բնակարան չարբախի շուկայի մոտակայքում
Wanted
Դավթաշեն, 3-րդ Թ. 9 / 1 հարկ, 3-Սեն. -144- ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
$45,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ Թաղ. 9 / 9հարկ 4-Սեն -405-
$48,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ Թաղ. 9 / 1հարկ 1-3 սեն. դուբլեքս -26-
$50,000
Agency
Դավթաշեն 3-րդ Թ. 9 / 6 Հարկ 3-Սեն -246-
$45,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին Թ. 9 / 3 հարկ 3-սեն -245-
$70,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ Թ. 16 / 13 հարկ 3-սեն -225-
$92,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին թաղ 16 / 7 հարկ 3-սեն. -14-
$73,800
Agency
Դավթաշեն 4-րդ Թ. 9 / 1 Հարկ 4-Սեն -232-
$73,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին Թ. 9 / 4 հարկ 3-սեն -2-
$70,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին Թ. 9 / 8 Հարկ 3-Սեն -27-
$50,000
Agency
Դավթաշեն 3-րդ Թ. 9 / 1 Հարկ 3-Սեն. -56-
$79,000
Agency
Դավթաշեն 4-րդ Թ. 9 / 9 Հարկ 4-Սեն. -23-
$54,000
Agency
Դավթաշեն 3-րդ Թ. 9 / 9 Հարկ 4-Սեն. -16-
$55,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին Թ. 9 / 5 Հարկ 3-Սեն. -15-
$58,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ թաղ 14 / 4 հարկ 1-2-սեն. -28-
$37,800
Agency
Դավթաշեն 2-րդ Թ. 14 / 5 Հարկ 4-Սեն. -236-
$80,000
Agency
Դավթաշեն 1-ին Թ. 14 / 5 Հարկ 2-Սեն. -48-
$45,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ Թ. 14 / 14հարկ 1-2սեն -16-
$29,000
Agency
Դավթաշեն 2-րդ Թ. 14 / 9հարկ 1-2դ-սեն -1-
$36,000
Agency
© 2005-2018 List.am