HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
2 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9 փող, 9 / 9 հ, 72 ք / մ, կոդ-1302
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, Կահույք + Տեխնիկա, 10 / 10 հ, 68 ք / մ, կոդ-1147
$43,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, Ստալինյան Նախ, 4 / 4 հ, 37 ք / մ, կոդ-0154
$22,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ., 9 / 8 հ, 80 ք / մ, կոդ-0995
$41,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, 1-ին գիծ, 5 / 3 հ, 87 ք / մ, կոդ- 0190
$29,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյից քիչ հեռու, 9 / 9 հ, 76 ք / մ, կոդ- 0172
$31,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, 1-ին գիծ, 4 / 3 հ, 39 ք / մ, կոդ-0435
$22,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բադալյան նախ, Կապ. Վեր, 14 / 14 հ, 80 ք / մ, կոդ-0830
$40,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" Կ / Թ-ի մոտ, Ստալինյան նախ, 5 / 5 հ, 76 ք / մ, կոդ-1017
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 4 / 3 հ, 70 ք / մ, կոդ-0606
$52,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, 4 / 2 հ, 80 ք / մ, . կոդ-1070
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 4 / 4 հ, 53 ք / մ, կոդ-1077
$32,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 2 հ, 80 ք / մ, կոդ-0979
$43,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր., 5 / 1 հ, 66 ք / մ, կոդ-1197
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 4 հ, 62 ք / մ, կոդ-1069
$35,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Աէրացիա, Չեխական Նախ, 5 / 3 հ, 82 ք / մ, կոդ- 0225
$28,000
Agency
1-2 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, 9 / 7 հ, 41 ք / մ, կոդ- 0243
$21,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, 4 / 3 հ, 75 ք / մ, կոդ- 0177
$38,000
Agency
3 սեն Չարբախ, Ավտոտնակով, Շիրակի փ, 2 / 2 հ, 70 ք / մ, կոդ-0174
$30,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, Կապ. Վեր, 5 / 2 հ, 73 ք / մ, կոդ-0283
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, Կապ Վեր, 5 / 2 հ, 80 ք / մ, կոդ-0962
$50,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Վերանորոգված, 5 / 3 հ, 75 ք / մ, կոդ-0813
$49,000
Agency
3 սեն 3 մաս, Կապ. Վեր, 4 / 2 հ, 80 ք / մ, կոդ-0906
$61,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 2 հ, 130 ք / մ, կոդ-0178
$65,000
Agency
3 սեն, Ն. Շենգավիթ, Հ Ր Ա Տ Ա Պ, 9 / 6 հ, 78 ք / մ, կոդ-0266
$33,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 5 հ, 65 ք / մ, կոդ-1203
$40,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, Կապ. Վեր, 9 / 4 հ, 60 ք / մ, կոդ-1202
$41,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Չեխող փող, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 3 հ, 93 ք / մ, կոդ-0192
$60,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 1 հ, 60 ք / մ, կոդ-0567
$30,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Կապ Վեր, 9 / 8 հ, 70 ք / մ, կոդ-0445
$30,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 2 հ, 30 ք / մ, կոդ-0579
$28,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Ստալինյան Նախ, 1-ին գիծ, 5 / 2 հ, 55 ք / մ, կոդ-0574
$40,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 10 / 8 հ, 105 ք / մ, կոդ-0577
$41,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, 10/7 հ, 55 ք/մ, կոդ-0575
$29,000
Agency
Bnakran 3 seynak
$43,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 3 հ, 54 ք / մ, կոդ-0712
$30,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաղ պող, 5 / 5 հ, 56 ք / մ, կոդ-0779
$29,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Թաղապետարանի մոտ, Հ Ր Ա Տ Ա Պ, 9 / 6 հ, 70 ք / մ, կոդ-0722
$42,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 1-ին գիծ, 4 / 3 հ, 45 ք / մ, կոդ-0733
$31,000
Agency
Charenci poxoc 2 nrbancqum vacharum e arandnatun
$145,000
1 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ. Վեր, 9 / 9 հ, 47 ք / մ, կոդ-0707
$30,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Շ. Տ. Ա. Պ, 10 / 7 հ, 40 ք / մ, կոդ-0717
$21,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ Եվրո Վեր, 5 / 3 հ, 80 ք / մ, կոդ-0977
$66,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, Կապ. Վեր, 5 / 2 հ, 65 ք / մ, կոդ-0273
$36,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, 5 / 4 հ, 56 ք / մ, կոդ-078
$31,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 10 / 9 հ, 63 ք / մ, կոդ-1072
$32,500
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Ստալինյան Նախ, Կապ. Վեր, 5 / 4 հ, 83 ք / մ, կոդ-0780
$50,000
Agency
3 սեն Չարբախ, Շիրակի փ, 4 / 4 հ, 90 ք / մ, կոդ-0291
$29,000
Agency
© 2005-2017 List.am